Hoofdriool reinigen en inspecteren

085 27 37 666

24 uur per dag, 7 dagen per week

Hoofdriool reinigen

Reiniging en inspectie van hoofdriool

Riool.nl reinigt en inspecteert jaarlijks, in opdracht van diverse gemeenten het rioolstelsel. Riool.nl maakt daarbij gebruik van zeer milieuvriendelijk wagenpark.

Rioolreiniging en –inspectie door Riool.nl

Regelmatige rioolreiniging en rioolinspectie door Riool.nl is onmisbaar voor een goed werkend (hoofd)riool. Ons hoofdriool raakt vervuild met slib en vet, afkomstig uit huishoudens. Reeds vele gemeenten worden op het gebied van rioolonderhoud ontzorgt door Riool.nl. Afgezien van vervuiling door gestold vet, zou een riool wat een goed verval heeft zichzelf niet moeten vervuilen met slib. Helaas biedt ons drassige landje niet altijd een goed basis voor het rioolsysteem. Door verzakkingen ontstaat tegenschot waardoor er riool water blijft staan en slib plaatselijk bezinkt.

Preventief riool reinigen heeft de voorkeur van Riool.nl

Pas als het mis gaat met het hoofdriool schenken wij aandacht aan de oorzaak en gevolgen van het rioolprobleem. Riool.nl geeft liever eerder aandacht aan het gemeentelijk riool. Met onze gerobotiseerde IBAK Panoramo camerasysteem inspecteren wij het hoofdriool streng voor streng. Met de rioolcamera kunnen wij het riool 360 graden visueel inspecteren en classificeren wij de problematiek conform een standaard normering. Aan de hand van onze camera rioolinspectie brengen wij een rapport en advies uit waarop basis van de gemeente het onderhoudsplan en budget kan bepalen Met onze riool reinigingsservice zijn wij de grootste van West-Nederland.

Meer dan 60 jaar Dé Rioolspecialist

Met 60 jaar ervaring is Riool.nl uw ideale partner op het gebied van rioolreiniging. Onze reinigingsvoertuigen staan 24/7 paraat om allerlei storingen/calamiteiten op te lossen voor particulieren, bedrijven, (semi-)overheden, zorginstellingen en vastgoedbeheerders. Wij werken voor VVE’s, Woningbouwverenigingen, Gemeenten, Horeca, bedrijfsleven etc. etc.

Rioolreiniging Stiller, Zuiniger en Schoner

Riool.nl hanteert een moderne wijze van rioolreiniging waardoor het aantal verkeersbewegingen wordt gereduceerd tot het minimale. Dit betekent minder brandstof en CO2 uitstoot. Riool.nl werkt met een revolutionair reinigingsvoertuig die de rioolreiniging in z’n eentje uitvoert. Dit in tegenstelling tot een traditionele rioolreiniging, waarbij er wordt gewerkt met een vacuümwagen en een aparte spuitwagen. Na het rioolreinigingsproces laat Riool.nl dezelfde hoeveelheid water achter in het riool, wat ook nog eens schoner is. Alstublieft! In aanvulling op de behaalde milieuwinst heeft Riool.nl dit voertuig laten voorzien van een 360 graden roterende giek. De giek is tevens telescopisch, waardoor tot 6 meter rondom het voertuig kan worden gereinigd, zonder dat verplaatsing noodzakelijk is. De recycler is ook stiller doordat het toerental van de motor niet wordt verhoogd op het moment dat de hydrauliek van de systemen wordt aangesproken.

Rioolreiniging. Volledige dekking van West-Nederland

Riool.nl kent een dekking voor rioolreiniging van geheel West-Nederland. U kunt gebruik maken van onze riool reinigingsservice in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Zaandam, Hoorn en alles wat er tussen ligt! Samen met Riool.nl heeft U snel een beeld van de staat van onderhoud van uw riolering. Riool.nl is ook een voorstander van planmatig rioolbeheer. U krijgt door een planmatige aanpak snel greep op de problemen én de kosten. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden met de nieuwste recycler wordt de overlast voor de gebruiker tot een minimum beperkt. Riool.nl inspecteert en reinigt allerlei typen rioleringen w.o. gemeentelijk hoofdriool, riolering van bedrijfsterreinen etc.

Riool.nl is BRL K10014 en K10015 gecertificeerd

Uiteraard is Riool.nl in het bezit van de benodigde BRL K10014 en BRL K10015 certificeringen voor de reiniging en inspectie van hoofdrioleringen. Het BRL K10014 certificaat heeft betrekking op het reinigen van putten, kolken en riolen, en geldt voor reinigingsbedrijven. Het BRL K10015 certificaat heeft betrekking op het inspecteren van rioleringsobjecten en geldt voor inspectiebedrijven.

Advies nodig?

Kunt u advies gebruiken aangaande rioolbeheer neem dan contact op met Riool.nl op 085 27 37 666 (gratis)

Verstopping? Bel direct 085 27 37 666

OVER ONS

Is uw riool verstopt? Wij ontstoppen, inspecteren, reinigen en repareren rioleringen.
Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring
Sitemap

RIOOL.NL

Hallenweg 7
2316 JX Leiden
Telefoon 085 27 37 666
Fax 071 – 5241 808
E-mail [email protected]
Kamer van Koophandel 28088486